Επικοινωνία μεταξύ παιδιών και γονέων

Οι γονείς είναι απαραίτητο να καλλιεργήσουν αξίες και αρχές οι οποίες θα αποτελέσουν συνοδηγό στο παιδί σε όλες τις εμπειρίες και τα βιώματα που θα αποκτήσει.

Ο ρόλος του γονέα δεν είναι κάτι το οποίο μας εμφυτεύεται με το που γινόμαστε γονείς. Είναι κάτι που μαθαίνουμε εμπειρικά από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, όταν ακόμα και οι ίδιοι ήμασταν παιδιά. Οι σχέσεις που αναπτύσσουμε με τους γονείς μας και ο τρόπος που μας συμπεριφέρονται αποτελούν προπομπό για το πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας.

Πρώτη μέρα στο σχολείο

Αγαπητοί Γονείς,Για την επίτευξη των στόχων μας καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς βασική προϋπόθεση είναι η στενή συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας. Σ ́…

Περισσότερα »

Ασφάλεια στον ήλιο

Τα παιδιά θα πρέπει να μην πάθουν κανένα έγκαυμα από τον ήλιο σε οποιαδήποτε ηλικία, δεδομένου μάλιστα ότι υπάρχει μια σειρά από πολύ αποτελεσματικές μεθόδους…

Περισσότερα »
Κύλιση προς τα επάνω